Šest žena iz opštine Ćićevac prošlo je obuku za brigu o osobama sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u okviru projekta „Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji” koji finansira Evropska unija. Projekat je usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga “pomoć u kući” za odrasle korisnike sa intelektulanim i mentalnim poteškoćama uz obezbeđenje novih radnih mesta na poslovima socijalne zaštite.

Cicevac3

Dušica Radovanović (58) sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama živi sama u porodičnoj kući u Stalaću, selu u opštini Ćićevac. Poslednjih dana decembra 2014. u dvorištu napadao sneg, stegla hladnoća. O ovoj ženi brine njena rođena sestra, ali u poslednja dva meseca brigu vodi i Jasmina Milićević, negovateljica koja svakodnevno, u trajanju od po dva sata, boravi sa Dušicom. Jasmina je sa još pet žena iz opštine Ćićevac prošla obuku za brigu o osobama sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama i kaže da je nakon dve decenije „čekanja na birou za posao“ napokon „srećna jer ima posao, a pomaže drugima“. Ona i ostalih pet negovateljica vode brigu o 24 korisnika sa intelektulanim i mentalnim poteškoćama sa područja opštine Ćićevac kojima se pruža podrška u okviru projekta „Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji” koji finansira Evropska unija. Projekat je usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga “pomoć u kući” za odrasle korisnike sa intelektulanim i mentalnim poteškoćama uz obezbeđenje novih radnih mesta na poslovima socijalne zaštite.

Cicevac2

Ovaj projekat zajednički realizuju nevladina organizacija Centar za društveno ekonomski razvoj (CDER) iz Jagodine sa Gradom Jagodina, Opštinom Ćićevac i Opštinom Žabari u partnerstvu sa pružaocima socijalnih usluga – Gradskim centrom za socijalni rad Jagodina, Crvenim krstom Ćićevac i Centrom za socijalni rad Žabari. Svrha usluge “pomoć u kući” je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. Usluga je namenjena osobama sa intelektulanim i mentalnim poteškoćama usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili je nema. Prema rečima Slavice Salman, sekretara Crvenog krsta (CK) Ćićevac pružanje usluga „pomoć u kući“ u Ćićevcu počelo je u novembru 2014. i trajaće 14 meseci.

„Mi smo u CK Ćićevac veoma zadovoljni kako se projekat odvija i na osnovu saradnje sa Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja Ćićevac, mesnim kancelarijama i terenskog rada, realno je očekivati da će se broj korisnika ove usluge povećati. Za sada uslugu ‘pomoć u kući’ pruža 6 negovateljica u našoj opštini“, kaže Salman i dodaje da bi bilo korisno da lokalna zajednica pokaže više razumevanja i podrške za ove aktivnosti. „Jasmina dođe kod mene, pomaže mi u kući, pijemo kafu, pričamo, ona očisti sneg, donese mi lekove“, kaže Dušica i ne krije zadovoljstvo što joj je kuća puna gostiju. „Svaki dana sam sama, a sad je zima i teško je“, priča ona i dodaje da joj dolazak Jasmine puno znači.

Cicevac1

„Usluga ‘pomoć u kući’ koja se razvija u ovom projektu je inovativna. Iako je odavno prisutna u Srbiji kao i na području Ćićevca, Jagodine i Žabara, do sada nije pilotirana za pružanje korisnicima sa intelektulanim i mentalnim poteškoćama, tako da će projekat obezbediti važan doprinos proceni primenjivosti ove usluge na nove korisničke grupe“, kaže Ivan Mladenović iz CDER-a Jagodina. Ukupna vrednost projekta je 166.589 evra, od čega učešće Evropske unije iznosi 141.601 evra, dok razlika predstavlja lokalno sufinansiranje. Projekat je počeo u julu 2014. i trajaće 18 meseci, do početka 2016.

Evropska unija dodelila je više od 2,3 miliona evra bespovratnih sredstava ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama u Srbiji koje su učestvovale na konkursu „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama“ u okviru projekta Otvoreni zagrljaj. Bespovratna sredstva dodeljena su za 19 projekata. Cilj projekata je unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova koji imaju intelektualne i mentalne poteškoće i stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu.