Nacrt revidiranog zakona zahtevaće od avio kompanija da na aerodromima imaju službenike koji će stupati u kontakt sa putnicima kako bi ih izvestili o njihovim pravima i procedurama za žalbe, o pomoći, povraćaju novca ili preusmeravanju letova. Putnici će njima moći da ulože žalbe, uključujući i one koje se tiču izgubljenog ili oštećenog prtljaga.

Parlament EU – Plenarno zasedanje 5.2.2014.

Novim izglasanim nacrtom zakona koji je prvi put pročitan u sredu, putnici čiji su letovi odloženi ili kasne imaće veće šanse da dobiju novčanu naknadu, a avio kompanije će dobiti jasnija pravila o tome kako da postupaju sa žalbama putnika.

“Prava putnika u vazdušnom saobraćaju tiču se praktično svih građana Evropske unije. To je priča Davida protiv Golijata jer samo dva procenta putnika uspeva da dobije naknadu nakon uložene žalbe. Verujem da će nacrt koji smo izglasali danas napraviti ravnotežu između prava putnika i avio kompanija. Unapređena je zaštita potrošača a u isto vreme uzeta u obzir fleksibilnost koju zahteva ova industrija”, rekao je izvestilac Žorž Baš (EPP, LU).

Nacrt revidiranog zakona zahtevaće od avio komanija da na aerodromima imaju službenike koji će stupati u kontakt sa putnicima kako bi ih izvestili o njihovim pravima i procedurama za žalbe, o pomoći, povraćaju novca ili preusmeravanju letova. Putnici će njima moći da ulože žalbe, uključujući i one koje se tiču izgubljenog ili oštećenog prtljaga.

Promena rasporeda letova

Kada su letovi odloženi, informacija o promeni rasporeda bi morala da bude dostupna putnicima najkasnije 30 minuta pre prvobitnog vremena poletanja. Putnici koji imaju povratnu kartu neće biti sprečeni da je iskoriste, čak iako nisu putovali ka odredištu.

Prtljag

Putnici bi morali da budu informisani o dozvoljenom prtljagu na samom početku procesa kupovine karte. Porašće i količina dozvoljenog ručnog prtljaga i uključivaće jaknu, ručnu torbu kao i jednu kesu za kupovinu ostvarenu na aerodromu.

Žalbe

Avio kompanije koje ne odgovore na žalbu u roku od dva meseca, automatski će morate da prihvate uloženu žalbu. Oni koji navode “vanredne okolnosti” u kojima ne moraju da plate naknadu, moraće da putniku napišu pismeno objašnjenje. Nacrt zakona uključuje opširnu listu ovakvih okolnosti, koja uključuje sudare sa pticama, političke nemire i nepredviđene štrajkove radnika.
Međutim, u dugotrajnim nepredviđenim okolnostima, kao što je slučaj sa oblakom vulkanskog dima iz 2010, avio kompanije moraju da obezbede smeštaj putnika od maksimalno pet dana.

Bankrotstva

Kako bi se osiguralo da putnici realizuju svoj let u slučaju bankrotstva prevoznika, Parlament je uneo zahteve kojima se od avio kompanija zahteva da obezbede odogovarajući mehanizam garancije, kao što su garantni fondovi ili izdavanje polisa osiguranja.

Poboljšanje izvršenja

Nacionalnim vlastima bi trebalo odobriti kažnjavanje avio kompanija koje ne poštuju prava putnika a avio kompanije bi takođe morale da podnesu izveštaje o tome kako postupaju u slučaju otkazivanja i odlaganja letova, kažu poslanici Evropskog parlamenta.

Sledeći koraci

Prvo čitanje odražava primarni stav Evropskog parlamenta. U postupku zajedničkog razmatranja, Savet ministara može usvojiti stav Parlamenta ili usvojiti sopstveni, koji će ponovo biti razmatran sa Parlamentom.

Procedura: zajedničko razmatranje, prvo čitanje

Share and Enjoy !

0Shares