O Romima – iz drugog ugla

Važni datumi ustanovljeni su da nas bar jednom godišnje podsete da se osvrnemo na one kojima je gotovo po pravilu jedino margina društva sigurno ishodište. I svake godine jedni se deklarativno izjašnjavaju kao zaštitnici najranjivije manjine u našoj zemlji.

Svratište za decu ulice

U Svratišta za decu dolaze deca od pet do 15 godina koja žive i rade na ulicama Beograda. Stižu iz takozvanih iz neformalnih naselja i u najvećem broju slučajeva bave se prosjačenjem na ulici.

Kad žena poleti

Moja priča žene - privatnog preduzetnika počinje u dvadeset trećoj godini mog života. Sa ove vremenske distance, čini mi se da sam se u taj muški svet upustila neuobičajeno rano za uslove koji vladaju na našim prostorima...

Za EU i kad nije popularno

Pre sedam godina kada sam ja bio na programu poseta Evropskoj uniji (EUVP), odnos Srbije i EU je bio kudikamo drugačiji. Društvo je bilo veoma podeljeno oko toga da li treba nastaviti putem ka Evropi...

Medijske slobode i evropske integracije

Pravne tekovine Evropske unije, dakle svi propisi na kojima EU počiva, su okvir sa kojim treba uskladiti zakone i praksu države Srbije kako bismo mogli da postanemo članica ove zajednice. U cilju lakšeg praćenja procesa integracije...