Andrija Stojanović je rođen 1984. godine u Beogradu. Diplomirao na na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Profesionalo iskustvo stekao kao saradnik Bitefa, Dečjeg Kulturnog Centra, Zadužbine Kolarac, Fakulteta Primenjenih Umetnosti, Doma kulture Studentski Grad. Osnivač U.G. Tačka Komunikacije, trenutno zaposlen na Institut za filozofiju i društvenu teoriju.