EU Info kutak Niš i Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” organizuju još jedno akademsko predavanje “Savremene mogućnosti korišćenja Sunčevog zračenja” koje će održati akademik prof. dr Tomislav M. Pavlović u velikoj sali Univerzitetske biblioteke, u četvrtak, 25. maja 2017. godine, sa početkom u 13 sati. Predavanje je deo ciklusa akademskih predavanja koje EU info kutak i Univerzitetska biblioteka realizuju u toku ovog semestra.

Osnovna pitanja kojima će se predavanje baviti su: Sunce kao izvor energije, njegova struktura, termonuklearni procesi na njemu. Osim ovoga, pažnja će biti posvećena niskotemperaturnoj, srednje-temperaturnoj, visoko-temperaturnoj, fotonaponskoj i hibridnoj konverziji Sunčevog zračenja. Biće predstavljeni primeri korišćenja Sunčevog zračenja za zagrevanje vode i dobijanje električne energije u svetu i Srbiji.

Prof. dr Tomislav M. Pavlović je u Nišu završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije fizike je završio 1973. godine na PMF-u u Beogradu, gde je i magistrirao 1977. godine. Doktorirao je 1986. godine na Odseku za tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Na doktorskim studijama Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu drži nastavu iz Fizike i tehnike solarne energetike i Fizike obnovljivih izvora energije. Bavi se istraživanjima u oblasti Fizike površina i tankih slojeva, Fizike i tehnike solarne energetike, Fizike obnovljivih izvora energije i Fizike materijala. Profesor Pavlović je objavio veliki broj knjiga i članaka.

Prisustvo predavanju je besplatno, ali iz organizacionih razloga pozivamo zainteresovane da svoje prisustvo najave do srede, 24. maja u 17 sati na mejl officenis@euinfo.rs  ili telefonom na 018/254-461.