Program Erazmus+, kome je prethodio program Erazmus, pruža svakodnevno velikom broju ljudi mogućnost za razmenu znanja, iskustava, prakse. Nova inicijativa Evropske komisije širi program i na online razmene. Saznajte sve o novoj inicijativi učešćem na vebinaru ovog četvrtka.

Erazmus+ virtualne razmene pružaju mogućnost onlajn saradnje učesnika iz različitih zemalja. U saradnji sa visokoškolskim ustanovama i omladinskim organizacijama iz brojnih zemalja, projekat je otvoren za učešće svih mladih osoba između 18 i 30 godina, koje borave u nekoj od zemalja Evrope i južnog Mediterana.

Pored prilike za razvoj, Erazmus+ virtualne razmene pružaju jedinstvenu priliku mladim ljudima za inter-kulturološko učenje.

Predstavnici inicijative Erazmus+ virtualne razmene (Erasmus+ Virtual Exchange – EVE), u saradnji sa Fondacijom Tempus, organizuju u četvrtak, 7. maja, 2020. godine, sa početkom u 11 časova i završetkom u 12:30 časova vebinar posvećen ovoj inicijativi.

Cilj vebinara je predstavljanje ove inicijative i njenih mogućnosti predstavnicima omladinskog, kao i sektora visokog obrazovanja u Srbiji. Tokom vebinara, biće predstavljene ideje za integraciju ove inicijative u obrazovnu ponudu visokoškolskih ustanova, kao i omladinskih organizacija u Srbiji.

Za učešće na vebinaru se možete prijaviti putem ovog linka, najkasnije do srede, 6. maja, 2020. godine. Dnevni red vebinara možete da pronađete na linku.

Dodatne informacije o Erazmus+ virtualnim razmenama možete pronaći na sajtu Tempus fondacije, kao i mailom na higher-education@tempus.ac.rs, kao i na stranici Evropske komisije.

Ostale mogućnosti u okviru Erazmus+ programa možete naći na sajtu erasmusplus.rs.

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, nadležna je Fondacija Tempus.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno  da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

Republika Srbija od konkursnog roka za 2019. godinu učestvuje u programu kao punopravna članica.