UNITAS fond i EU  info centar  pozivaju vas na predavanje “Znanjem protiv trgovine ljudima”, koje će se održati u EU info centru (Kralja Milana 7, Beograd), 16.novembra sa početkom u 11 časova.

Cilj predavanja “Znanjem protiv trgovine ljudima” jeste da se učesnici, prevashodno roditelji, upoznaju sa opasnostima koje vrebaju na Internetu, kao i o načinima zaštite dece od trgovine ljudima.

Trgovina ljudima, prema definiciji Ujedinjenih nacija, znači vrbovanje, prevoz, transfer, smeštaj ili prihvat lica, upotrebom pretnje ili upotrebom sile, u svrhu eksploatacije. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima tokom 2018. godine identifikovao je 76 žrtva trgovine ljudima u Srbiji, od čega je 71 žrtva srpske nacionalnosti. Kada je reč o svetu, pretpostavke su da je više od 40 miliona ljudi izloženo različitim oblicima eksploatacije.

UNITAS Fond bavi se borbom protiv trgovine ljudima putem edukacije i prevencije, posebno kroz projekat „Prevencija rizika od trgovine ljudima, dece i mladih u Srbiji”, kao i podizanjem društvene svesti putem dokumentarno-igranog filma „Posmatrači”, koji je baziran na istinitim pričama.

Pozivamo vas da dođete i da saznate nešto više o ovoj temi.