EU info kutak Novi Sad organizovao je novi krug obuka za pisanje projekata za EU fondove, namenjen novinarima, predstavnicima medijskih organizacija i udruženja, kao i aktivistima u borbi za medijske slobode. Ova dvodnevna obuka, održana u četvrtak 30. novembra i petak 1. decembra,  organizovana je  kako bi se promovisali evropski programi pomoći u sferi medija te kako bi se oni koji mogu da ih koriste upoznali sa metodologijom izrade predloga projekata.

Obuci je prisustvovalo 11 novinara, predstavnika medijskih organizacija i nezavisnih produkcijskih kuća. O načinima strukturisanja predloga projekta, o analizi i obrazloženju problema kojim se projekat bavi, o logičkoj matrici projekta, procedurama i dokumentaciji, govorila je Biljana Viduka iz novosadskog EU info pointa. Ona je razjasnila šta su strukturni i kohezivni fondovi,  IPA i Interreg programi prekogranične saradnje.

„Ciljevi programa prekogranične saradnje su postizanje održivog ekonomskog i socijalnog razvoja i ravnomernijeg razvoja regiona, približavanje i upoznavanje zemalja izvan EU sa procedurama i postulatima EU, zajedničko angažovanje na projektima kako bi se zajednički rešavali problemi, kao i obezbeđivanje povećane sigurnosti u pograničnom pojasu“, objasnila je ona.

Marina Grnja Klaić iz EU info kutka govorila je o važnosti izbora partnera na projektu, o razlici između svrhe i cilja projekta, a učesnicima su predočene prepreke sa kojima se mogu sresti prilikom kreiranja budžeta i tenderskih procedura na projektu, kao i saveti kako da ih prevaziuđu.

„Opšti cilj projekta objašnjava zašto je projekat važan celom društvu. Kroz njega se definiše koju stratešku, reformsku ili poželjnu društvenu promenu podržava projekat, u smislu dugoročne dobrobiti za krajnje korisnike. Opšti cilj pomaže da se shvati kako se projekat uklapa u ostvarenje vrednosti, principa, politika i programa Evropske unije, i on se ne doseže realizacijom jednog projekta. Dakle, prilikom formulacije opšteg cilja, najbolje je da koristite izraz ’doprineti’ kao ključnu reč koja govori o promeni koju želite da ostvarite“, objasnila je ona i istakla je važno biti svestan i predrasuda koje onemogućavaju one koji konkurišu da budu uspešni.

„Najčešće predrasude su da donatori jedva čekaju da daju sredstva, kao i da što više sredstava tražimo, više ćemo dobiti. Ako jednom dobijete sredstva od donatora, to nije garant da ćete ih dobijati i u budućnosti, a ako dobijete novac, to ne znači da je on vaš u smislu da nikome ne polažete račun o potrošnji. Važno je izbegavati preuveličavanje i neistinite podatke jer vam oni neće povećati šanse za dobijanje granta. Takođe, ne treba svoje ciljeve prilagođavati interesima i potrebama donatora na uštrb kvaliteta projekta. I najvažnije je da zapamtite da neuspeh nije katastrofa“, dodala je ona.

Učesnici su kroz praktične vežbe bili u prilici da primene ono o čemu su slušali, a na kraju obuke, predstavljeni su projekti koje su u sklopu vežbi osmislili.