EU info point Novi Sad, u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom, organizovao je novosadsku projekciju filma “Na granici” nakon koje je usledila debata na temu migrantske krize.

Projekcija filma i debata održane su u prostorijama NSHC-a, organizacije koja proteklih nekoliko godina pruža pomoć migrantima na terenu, a koja je osnovana s idejom pružanja pomoći i podrške izbeglicama koje su u Srbiju dolazile iz zemalja bivše Jugoslavije.

– U Srbiji se trenutno nalazi oko 6 hiljada migranata koji su zaustavljeni ovde i nemaju nikakve opcije, njihov život je na pauzi, porodice su razdvojene i često doživljavaju neprijatnosti. Pravno su nevidljivi, što dodatno otežava njihov položaj – rekla je koordinatorka programa NSHC-a, Danijela Korać-Mandić.

Ona je istakla da je jako važno da u njima vidimo ljude,koji su isti kao mi. Najčešće to vide oni koji su u njihovoj neposrednoj blizini, aktivisti i volonteri, a predrasude, stereotipi i animozitet koji u našem društvu postoje prema migrantima potiču uglavnom od neznanja i često negativnih slika koje se o njima plasiraju u medijima.
Pored nje, u debati je učestvovao i šef 1. sektora operacija Delegacije EU u Srbiji, Nikola Bizel koji je istakao da Srbija treba da uskladi  zakone koji se tiču migranata i tražilaca azila sa zakonima i standardima Evropske unije.

– Tu su potrebne velike reforme. No, dok se to ne desi, treba biti realističan i treba uraditi ono što je moguće. Ti ljudi koji se zateknu u Srbiji u najvećem procentu žele da idu dalje u razvijene zemlje na zapad i sever Evrope. Dok su tu, treba im obezbediti pre svega osnovnu zdravstvenu zaštitu – rekao je Bizel i dodao da Srbija ima spremne zakone koji regulišu ova pitanja no oni još nisu izglasani, tako da su i dalje samo slovo na papiru.

On je dodao da situaciju s migrantima više i ne smatra krizom već globalnim fenomenom, jer mali je broj država koje nemaju ovaj problem, tako da svaka država mora naći strategiju koja bi omogućila da se migrantska pitanja i pitanja tražilaca azila rešavaju na duge staze.

Film je režirao francuski novinar Loran Ruj, dopisnik nekoliko frankofonih medija iz Beograda. Ovaj film njegov je prvenac, a radnja se dešava u budućnosti, 2022. godine kada hiljade ljudi iz bogatih i razvijenih zemalja pokušava da uđe u siromašnu Srbiju, čije granice su zatvorene. Među njima je i Francuz Arno koji u Srbiju želi da dođe i zbog ljubavi prema Jeleni.

– Niko ne želi da beži iz svoje zemlje i osećam tugu kada pomislim na hiljade i hiljade ljudi iz Avganistana ili Sirije koji su morali da napuste svoje kuće zbog rata. Nažalost, izbegličke krize dešavale su se i na Balkanu, ne tako davno. Ne bih voleo da tome ikad više svedočimo – rekao je Loran Ruj.

Nenasilne migracije, odnosno “odliv mozgova” je nešto što karakteriše savremeno srpsko društvo, a u tom kontekstu Ruj je dodao da, kao neko ko 15 godina živi i radi u Srbiji, smatra da sistem ne vrednuje dovoljno ljude koji poseduju znanje i veštine, ne pruža uslove za rad i samim tim nemaju mogućnost da svojim radom obezbede kvalitetan život.

–  Najveći uzrok ovakvim migracijama je nezaposlenost, a to je posledica političkih odluka kako u prošlosti tako i u sadašnjosti. Da bi se to promenilo, mora da postoji pre svega politička volja – rekao je Ruj.