Organizacije koje rade sa mladima na teritoriji Zapadnog Balkana i imaju iskustva u oblasti preduzetništva i zapošljavanja mladih, mogu da se prijave na javni poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj unapređivanje javnih politika zapošljavanja mladih i preduzetništva na lokalnom nivou. Poziv je raspisala Beogradska otvorena škola u okviru projekta koji je podržala Evropska komisija.

O javnom pozivu, načinu prijavljivanja i svim detaljima konkursa, na info sesiji u EU info kutku u Nišu govorio je Ivan Topalović iz Beogradske otvorene škole. Kako kaže, zapošljavanje mladih i mogućnosti za pokretanje sopstvenog posla predstavljaju neke od gorućih tema kada je reč o položaju mladih i zbog toga smatra da je ovaj projekat izuzetno važan.

„Želimo na ovaj način da damo šansu organizacijama da iskažu svoje inovativne ideje, na koji način oni misle da mogu da reše neke od tih problema koji se tiču zapošljavanja mladih“ kaže Ivan Topalović

Ovo je poziv za saradnju organizacija koje rade na Zapadnom Balkanu, pa će svaka organizacija morati da ima minimum jednog nacionalnog ili međunarodnog partnera kada realizuje projekat. Preporuka organizatora je da partneri budu međunarodni i da se na taj način tema zapošljavanja mladih proširi na ceo Balkan, jer je to pitanje koje se tiče svih nas.

Maksimalan iznos budžeta za svaki pojedinačni projekat može biti do 10.000,00€. Ukupna sredstva izdvojena za poziv iznose do 150.000,00 €. Dokumenta neophodna za apliciranje mogu se preuzeti na linku. Projektni predlozi se podnose do 5. juna putem onlajn formulara, a detaljnije informacije mogu se naći na sajtu Beogradske otvorene škole.

Poziv je raspisan u okviru WeB4YES projekta koji je podržan u sklopu Programa podrške organizacijama civilnog društva i medijima 2016-2017 – Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva od strane Evropske komisije.