Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, raspisala je javne pozive za predloge projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Na javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva i mreže koje se bave pravima žena i rodnom ravnopravnošću, kao i profesionalna udruženja i poljoprivredne zadruge koje imaju znanja i najmanje trogodišnje iskustvo u bavljenju ekonomskim osnaživanjem žena i rodnom ravnopravnošću.

Ovi projekti doprineće sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016- 2018, u tri programske oblasti: žene na tržištu rada, žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena na selu. Rok za dostavljanje predloga projekata je 27. maj 2018. godine, a ovim povodom, UN Women u saradnji sa novosadskim EU Info Pointom organizovale su info sesiju, kojoj su prisustvovale predstavnice organizacija civilnog sektora iz cele Vojvodine, koje se bave osnaživanjem žena u raznim segmentima.

Pozivi su raspisani u sklopu trogodišnjeg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“, koji finansira Evropska komisija kroz IPA II, a sprovodi se u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Ministarstvom za evropske integracije, Delegacijom EU u Republici Srbiji i ostalim partnerskim institucijama i ženskim organizacijama. Iz budžeta EU biće izdvojeno 300 hiljada evra, za najmanje deset projekata širom Srbije, vrednost dodeljenog granta iznosiće najmanje 20.000 evra, a najviše 30.000 evra, dok predloženi projekti treba da traju od jedne do dve godine.

Projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“ počeo je u martu ove godine i trajaće do februara 2021. godine sa ciljem da se Vladi Republike Srbije pruži podrška u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i u sprovođenju Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020. Jedan od načina da se ovo ostvari je pružanje podrške implementaciji određenih mera Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016-2018, kao i pružanje podrške organizacijama koje se bave pravima žena i rodnom ravnopravnošću.

Detaljne informacije o pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na sajtu UNDP-a u Srbiji.