Zašto proizvođači hrane u Srbiji treba da iskoriste pregovore o pristupanju EU kako bi već sada zaštitili geografsko poreklo svojih proizvoda na evropskom nivou.