Udruženje AzBuki iz Niša predstavilo je projekat „Podrška osamostaljivanju pri kretanju mladih sa invaliditetom kroz usmeravanje i mapiranje pristupačnih lokacija“, koji je izabran za finansiranje u okviru programa  Erasmus+ KA2 strateška partnerstva u oblasti mladih.

Na prezentaciji, koja je održana u EU info kutku u Nišu, rečeno je da će opšti cilj projekta biti podrška mladima sa invaliditetom i omladinskim radnicima koji rade sa mladima sa invaliditetom. Kako navode, podrška se sastoji u razvoju i korišćenju alata za povećanje svesti i razumevanja prava osoba sa invaliditetom na osamostaljivanje pri kretanju, regulisanju pristupa i podsticanju socijalne uključenosti korišćenjem internet mape pristupačnih mesta za slobodne aktivnosti.

„Na ovaj način se vrši osnaživanje mladih sa invaliditetom za zaštitu i korišćenje svojih prava, pre svega prava na mobilnost kroz mogućnost korišćenja postojećih i novih dostupnih lokacija za provođenje slobodnog vremena. Mapiranje lokacija, ažuriranje i korišćenje internet alata omogućavaju mladima sa invaliditetom kontakt sa vršnjacima i sprečavanje socijalne izolacije“ poručuju iz Udruženja Azbuki.

Projekat sprovodi udruženje AzBuki iz Niša, zajedno sa partnerima iz Bugarske i Italije, a finansira Evropska Komisija kroz program Erasmus+.