Preduga sudjenja su jedan od glavnih problema pravosudja u Srbiji. U preko 500 hiljada predmeta gradjani na presudu čekaju izmedju pet i deset godina. Efikasnije i brže pravosudje biće jedna od najvažnijih ciljeva u pregovorima Srbije i EU u okviru poglavllja 23.