Potrošači, uvek čitajte deklaracije na prehrambenim proizvodima. Obratite pažnju na najznačajnijih sedam informacija: Energetska vrednost, masti, ugljeni hidrati, šećer, proteini, so, masne kiseline. Ne kupujte proizvode koji imaju nečitljive deklaracije. Birajte proizvode koji su prema sastojcima na deklaraciji usklađeni sa vašim zdravstvenim potrebama. Samo jedan obrok brze hrane može sadržati maksimalnu dozvoljenu količinu soli  – ovo su samo neka od upozorenja, koje su danas na Svetski i Evropski dan potrošača, saradnici EU Info pointa Novi Sad i aktivisti Saveza potrošača Srbije uputili građanima Novog Sada.

Posebno interesovanje Novosađani su pokazali za usklađenost naših potrošačkih prava i propisa koji se na tu oblast odnose, sa pravima građana u zemljama Evropske unije, kao i na sadržinu Pregovaračkog poglavlja 28, koje govori o zaštiti potrošača i zaštiti zdravlja, odnosno bezbednosti potrošačke robe i zaštitu ekonomskih interesa potrošača.

U kupovinu se ide samo sa predznanjem, objašnjeno je mnogim građanima, koji su se zaustavljali uz štand EU Info pointa u centru Novog Sada. Potrošači su, osim informacija o njihovim pravima, mogli da dobiju i primerak zahteva za dostavljanjem informacija, na koji potrošač ima pravo i koji mu pribavlja osnovne informacije o proizvodu koji kupuje, posebno u delu o sadržini nekih hemijskih supstanci, a na osnovu Zakona o hemikalijama. Građani su obavešteni i o njihovim pravima iz Ugovora o prodaji.