Obezbediti slobodno kretanje građana EU-a

Poreske prepreke i dalje su jedan od ključnih elemenata koji odvraća građane EU-a da napuste svoju državu porekla kako bi tražili posao u drugoj državi članici Unije.

EU se kreće pravim putem u oblasti zaštite podataka

62 institucije EU koje nadzire ESZP obuhvaćene su istraživanjem o tome kako obrađuju lične informacije. Istraživanje je, između ostalog, obuhvatilo pitanja o obuci osoblja, transferima u treće zemlje i kako su službenici za zaštitu podataka uključeni u kreiranje novih operacija obrade.

Pregovori o sporazumu o “zelenoj robi”

'Zelena roba' se smatra vitalnom komponentom u održivom razvoju i obuhvata sve oblasti kao što je rešavanje problema zagađenosti vazduha, upravljanje otpadom ili proizvodnja obnovljive energije kao što je energija vetra i solarna energija.

Osnovni bankovni računi za sve

Naknade i pravila za ove račune bi trebalo da budu transparentni i uporedivi, a trebalo bi i da bude lako da se pređe na drugi osnovni račun koji nudi bolje uslove, dodaje se u tekstu koji će biti usklađen sa državama članicama EU.