Radionica PLAC projekta o regulatornom okviru u oblasti lekova i medicinskih sredstava

Institucije koje se bave javnim zdravljem, ali i farmaceutska industrija, treba da ulože značajne napore kako bi savladali izazove usaglašavanja regulatornog okvira u oblasti lekova i medicinskih sredstava sa standardima Evropske unije. Ovo je zaključila grupa stručnjaka koja je analizirala usklađenost propisa Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, u okviru PLAC projekta.

Raste podrška građana Srbije pristupanju EU

Broj građana Srbije koji podržava pristupanje zemlje Evropskoj uniji raste, pokazuje tradicionalno polugodišnje istraživanje Delegacije EU, ali ukazuje da, uprkos poboljšanju, većina ispitanika i dalje ne zna da je EU najveći donator Srbije."Trend pripisujemo novoj fazi odnosa Srbije i EU", rekao šef Delegacije EU Majkl Devenport.