Nova načela za povećanje kvaliteta turističkih usluga

Načelima su obuhvaćena četiri glavna područja: osposobljavanje osoblja pod nadzorom koordinatora za kvalitet, zadovoljstvo potrošača zbog garantovane obrade pritužbi turista, čistoća i održavanje, kao i tačnost i pouzdanost informacija, barem na najvažnijem stranom jeziku.

Bum u razvoju aplikacija vredan 63 milijarde evra

Do 2018. u evropskom sektoru za razvoj aplikacija biće skoro pet miliona radnih mesta: studija koju je sproveo GIGAOM pokazuje da su evropski programeri aplikacija dorasli izazovu da preuzmu globalno vođstvo.

Čvršća saradnja oko PDV-a

Kao deo pojačane borbe protiv poreske prevare, komisija je pokrenula proces u kom će početi pregovore sa Rusijom i Norveškom o sporazumima o administrativnoj saradnji u oblasti poreza na dodatu vrednost (PDV).

Evropska unija na Expo 2015 u Milanu

Sa 20 miliona očekivanih posetilaca na mestu događaja i milijardu onlajn posetilaca, Expo će biti platforma za promociju dijaloga o kvalitetu hrane, bezbednosti hrane i javnom zdravlju na svim nivoima sa temom „Ishrana planete, energija za život".

Provere kvaliteta na univerzitetima i ustanovama za stručno obrazovanje

Države članice moraju da ostave iza sebe čisto formalan pristup i da modernizuju svoje sisteme kvaliteta ako žele da unaprede učinak univerziteta i ustanova za stručno obrazovanje, navodi se u dva izveštaja koje je objavila Evropska komisija o garanciji kvaliteta u visokom obrazovanju i stručnom usavršavanju.