Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji organizuje dve studijske posete institucijama Evropske unije u Briselu, namenjene predstavnicima biblioteka u Srbiji koje su članice mreže „Euteka“. Cilj organizovanja studijskih poseta je da se podigne nivo znanja i razumevanja o pristupanju Srbije EU, o projektima koje EU podržava i pomoći koju pruža, kao i da se podstakne podrška reformama potrebnim za pristupanje Srbije EU.

Studijske posete Briselu namenjene su prvenstveno bibliotekarima koji se neposredno bave aktivnostima svoje biblioteke u okviru projekta „Euteka“ i prva poseta biće organizovana krajem marta ove godine. Druga poseta planirana je za proleće 2018.godine.

Poziv za prijavu za učešće u studijskoj poseti institucijama EU u Briselu je otvoren do ponedeljka 20. februara, a nakon poslatih prijava, selekciona komisija će odabrati 12 učesnika prve posete.

Studijske posete su deo projekta “Studijske posete institucijama Evropske unije u Briselu i susednim državama članicama” čija je realizacija počela u novembru 2016 i trajaće do novembra 2018. godine.

Više informacija o studijskim posetama namenjenim predstavnicima biblioteka u Srbiji koje su članice mreže „Euteka“ možete dobiti od Aleksandre Zdravković putem sledećih kontakata:

e-mail: aleksandra.zdravkovic@bos.rs
tel: +381 11 30 65 830