Jedno od najvećih dostignuća Evropske unije je stvaranje unutrašnjeg tržišta, koje je zvanično uspostavljeno 1993. godine, a koje se zasniva na četiri slobode kretanja – robe, ljudi, usluga i kapitala.

O tome šta ove slobode znače za građane Evropske unije razgovaralo se na međunarodnom događaju “#EU4YOU: EU građanstvo – Šta to za mene znači?” koji je održan u petak, 8. septembra u novosadskom Startit centru. Događaj, koji je organizovala Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Timom OPENS2019, namenjen je promociji EU građanstva i predstavljanju politike četiri slobode Evropske unije.

Događaj je okupio mlade i predstavnike organizacija civilnog društva, fondacija i organa javnih vlasti iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Slovenije i Austrije, kao i predstavnike međunarodnih organizacija. Na okruglom stolu na kom je bilo reči o prednostima i izazovima u organizovanju programa za mlade i promociji evropskih vrednosti, govorili su predstavnici lokalnih samouprava Virág Zsár iz Mađarske, Dávid Endre iz Rumunije, Dejan Süč iz Slovenije i Marina Grnja Klaić iz novosadskog EU info pointa.

 “Mi se trudimo da direktno kumuniciramo sa mladima u Novom Sadu i Vojvodini tako što organizujemo događaje poput promocija programa za razmenu studenata, volontera i preduzetnika. Nekada ih ugostimo u našem prostoru u EU info pointu, a nekada mi idemo u posetu u njihove škole i na fakultete”, rekla Marina Grnja Klaić.

Na konferenciji se razgovaralo o učešću građana u oblikovanju četiri slobode EU, iz perspektive mladih, kao i o tome koliko lokalne samouprave mogu da doprinesu promociji evropskih vrednosti i pružanju podrške mladima kroz razne programe. Vukašin Grozdanović iz Tima OPENS2019, predstavio je projekat “Novi Sad – Omladinska prestonica Evrope 2019”, kao primer dobre prakse.

 “U Novom Sadu postoji veliki broj organizacija za mlade koje sjajno rade svoj posao, ali sve one finansiraju se projektno. Cilj OPENS-a je da omogući ovim organizacijama da u naredne dve godine postanu samoodržive i da im obezbedi institucijalnu podršku” – dodao je on.

Program je završen javnom tribinom namenjenoj mladima “Tvoja prava i tvoja budućnost kao građanina/ke EU” i edukativnom radionicom za srednjoškolce “EU građanstvo”.