Šta 5G mreža može da učini za vas

5G predstavlja novu mrežnu tehnologiju i infrastrkturu koja će obezbediti kapacitete neophodne kako bi se izašlo na kraj sa povećanom upotrebom komunikacionih tehnologija – posebno bežične tehnologije – od strane ljudi i mašina.

5g

Do 2020, biće 30 puta više mobilnog prenosa internet podataka nego što je to bio slučaj 2010. Ali ovo neće biti isti tip prenosa podataka: ne samo što će upotreba interneta porasti zbog većeg broja pametnih telefona i tableta, nego će doći i do ogromnog porasta upotrebe interneta od strane mašina i senzora koji će ga koristiti za komunikaciju, a koji zahtevaju mnogo efikasniju tehnologiju kako bi preneli popdatke.

5G predstavlja novu mrežnu tehnologiju i infrastrukturu koja će obezbediti kapacitete neophodne kako bi se izašlo na kraj sa povećanom upotrebom komunikacionih tehnologija – posebno bežične tehnologije – od strane ljudi i mašina.

5G mreža neće biti samo brža. Ona će doneti nove funkcije i primenu velike društvene i ekonomske vrednosti.

Evo nekoliko primera:

eZdravlje: Telehirurgija je uzdrmala međunarodnu javnost kada je 2001. urađena prva prekoatlantska operacija između Njujorka i Strazbura. Ovaj hirurški eksperiment na velikoj udaljenosti je zahtevao izuzetno skupe linije velikog kapaciteta. Komande u SAD su sa malim zakašnjenjem kontrolisale hirurške naprave u Francuskoj. 5G mreža će ovaj scenario učiniti lakšim i mobilnim. Specifičnost 5G mreže će vreme između izdavanja naredbe i njenog izvršenja znatno smanjiti, a onome ko izdaje naredbu daće udobnost i preciznost. U bliskoj budućnosti, pacijent kome treba hitna, posebna vrsta operacije, moći će da bude operisan od strane udaljenog hirurga.
Povezani domovi: Naši budući domovi će biti puni povezujućih naprava, koje ne samo da će pružati informacije o svom okruženju, nego će i komunicirati jedne sa drugima. Pametni termostat će možda razgovarati sa detektorom za dim, tako da kombinovana informacija obezbedi pouzdaniju informaciju u slučaju požara u kući. U slučaju da nikoga nema u kući, ova informacija se može preneti mobilnim napravama i pozvati vatrogasce. Od kuća se očekuje da budu ogromni izvori informacija a podaci će biti prenošeni do mobilnih naprava radi nadzora, kontrolu i eventualno donošenje odluke na daljinu. Ovakve operacije brzo istroše kapacitete postojećih mreža. 5G može da podrži scenario povezanih kuća, smanjujući troškove usluga.

Siguran prevoz: Vozila postaju bezbednija integracijom informaciono-komunikacionih tehnologija i uskoro će moći da komuniciraju sa spoljnim svetom. Zamislite da vozite autoputem po kiši iza kamiona. Vidljivost vam je ograničena. Ako kamion ispred vas ima kameru, vaš automobil bi mogao da se poveže i da preuzme informaciju o situaciji ispred kamiona, poboljšavajući udobnost i bezbednost vožnje. Da bi se ovo desilo, neophodan je trenutni prenos slika između kamiona i vašeg automobila, a ovo nije izvodljivo sa postojećim mrežama.

Pametne mreže: Servisne infrastrukture se sve više oslanjaju na upotrebu bežičnih mreža. Obično su smeštene u ruralnim ili udaljenim područjima pa se zato koristi bežična povezanost kako bi se obezbedio jeftiniji nadzor. Kapacitet je presudan za podršku aplikacijama kao što su video nadzor i prenos širokopojasnih mobilnih podataka. A zadršku – vremenski interval od stimulacije i odgovora – bi trebalo skratiti u situaciji kada treba reagovati na problem. Još jednom, 5G mreža može da donese rešenje tamo gde postojeći sistemi ne mogu.
Zabava: Sa 5G mrežom, moći ćete da koristite sjajne nove aplikacije, čak i na mestima gde ima previše ljudi. Zamislite da gledate fudbalsku utakmicu na stadionu sa 50,000 ljudi oko vas. Ako postoji mogućnost 5G povezivanja, vi možete na svom mobilnom telefonu ili tabletu puštati iznova zanimljive delove utakmice i gledati ih iz različitih uglova u visokoj rezoluciji. Ovo je moguće zahvaljujući upotrebi visoko frekventnih opsega koji se trenutno ne koriste u širokopojasnoj komunikacji. Ko god je pokušao da se poveže na internet na konferenciji gde je prisutno više od 200 ljudi, iskusio je problem zbog nestabilnosti bežičnih mreža. Zahvaljujući 5G mreži, ovakvi problemi će uskoro biti stvar prošlosti.

EU vodi na putu ka 5G mreži

Evropska telekom industrija – koja zapošljava više od 1,7 miliona ljudi u Evropi – je na čelu globalne trke još od prvih dana GSM tehnologije. Evropska komisija je voljna da osigura ovo vođstvo i priznala je stratešku važnost razvoju 5G mreže.

Pre godinu dana, 50 miliona evra je investirano u istraživačke projekte kao što su METIS5GNOWiJOIN,TROPICMobile Cloud NetworkingCOMBOMOTO i PHYLAWS (IP/13/159).. Oni trenutno rade na izgradnji 5G mreža. Ključni korak je napravljen prošlog decembra kada je Komisija pokrenula privatno-javno partnerstvo koje se tiče 5G mreže (IP/13/1261 – izveštaj). Investicije EU se penju i do 700 miliona evra, dok se očekuje da doprinos privatnog sektora dostigne najmanje 3,5 milijardi evra do 2020. Ova hrabra inicijativa upotpunjuje skorašnju regulativu jedinstvenog tržišta telekomunikacija koja je usmerena ka podsticanju budućeg telekomunikacionog tržišta i industrije EU.

Korisni linkovi

SPEECH/14/155 – Govor potpredsednice Komisije, Nili Kros, “5G mreža za povezani kontinent” u okviru kongresa “Mobilni svet” u Barseloni

Digitalna agenda za Evropu

Hešteg: #5G, #connectedcontinent

Vebsaj Nili Kros

Pratite Nili Kros na Twitteru