Završna konferencija projekta Regionalna inkluzivna inicijativa Srbije, koji realizuje Udruženje studenata sa hendikepom uz podršku Ministarstva omladine i sporta, održana je u Domu omladine Beograda uz tehničku pomoć EU info centra.

Projekat ima za cilj da poveća stepen uključenosti mladih sa hendikepom u aktivnosti lokalnih zajednica u šest opština u Srbiji. Pored toga, namera projekta je da se umanje predrasude među opštom i omladinskom populacijom o ovoj društveno osetljivoj i ranjivoj grupi mladih, rečeno je na konferenciji.

Učesnici u projektu koji se sprovodi u šest opština u Srbiji (Subotici, Kikindi, Obrenovcu, Jagodini, Vranju i Nišu) su i zainteresovani akteri iz omladinske oblasti na lokalnom i nacionalnom nivou.

EUIC1

Milan Janković, predsednik Udruženja studenata sa hendikepom, naveo je da je cilj projekta da se poveća stepen učešća mladih sa hendikepom  u omladinskom aktivizmu.

„Projekat je omogućio i osnaživanje kapaciteta i naših aktivista“, naveo je Janković.

Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu i sport istakla je da za ovako važne teme nema dovoljno interesovanja medija i da se ne prepoznaje značaj ove teme.