U sredu 24. maja, u EU info centru u Beogradu, od 10 časova,  biće održana javna tribina-prezentacija rezultata dosadašnjeg rada na projektu “Stvaranje poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” u Srbiji, koji su finansirali Evropska komisija i UNESCO.

Ovaj projekat Medijskog edukativnog centra urađen je uz veliku pomoć i podršku institucija, organizacija građanskog društva, u saradnji sa Ministarstvom za omladinu i sport, Ministarstvom kulture i informisanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz podršku Ministarstarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva spoljnih poslova i Nacionalne komisije za UNESKO.

Cilj projekta “Stvaranje poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” je da podrži slobodu izražavanja, pristup informacijama i slobodne, nezavisne i raznolike medije, stvarajući istovremeno uslove da novinari i medijske organizacije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj budu ključni pokretači demokratskog, održivog i miroljubivog razvoja. Komponenta medijske i informacijske pismenosti u ovom projektu usmerena je ka jačanju uloge građana i podrška građanskom društvu u traženju kvalitetnih medija.

Jedan od bitnih delova uspešne reallizacije projekta bio je organizovanje Nacionalnog savetovanja o medijskoj i informacijskoj pismenosti koje je uspešno održano u Beogradu u martu ove godine. Cilj ovog Savetovanja je bio da započne i omogući široku debatu o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Srbiji i da inicira process stvaranja specifičnih saveta i preporuka o integrisanju medijske i informacijske pismenosti u formalno, neformalno i informalno obrazovanje.

Posebno nam je važno predstavljanje rezultata Nacionalnog savetovanja o medijskoj i informacijskoj pismenosti i diskusija koju ćemo posle predstavljanja imati jer nam je interes da IZVEŠTAJ O TRENUTNOM STANJU O POLITIKAMA I STRATEGIJAMA U OBLASTI MEDIJSKE I INFORMACIONE PISMENOSTI U SRBIJI sa predlozima i preporukama bude rezultat konsenzusa svih zainteresovanih strana i ključnih ministarstava Republike Srbije.

Kao podsetnik, ovde možete pronaći PRIPREMNI DOKUMENT sa Nacionalnog savetovanja o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Srbiji. Pozivamo vas nadajući se da ćemo zajednički nastaviti da radimo na promociji i stvaranju uslova za efikasan razvoj medijske i informatičke pismenosti u Srbiji.