Institucije koje se bave javnim zdravljem, ali i farmaceutska industrija, treba da ulože značajne napore kako bi savladali izazove usaglašavanja regulatornog okvira u oblasti lekova i medicinskih sredstava sa standardima Evropske unije. Ovo je zaključila grupa stručnjaka koja je analizirala usklađenost propisa Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, u okviru PLAC projekta.

PLAC projekat i Ministarstvo zdravlja su organizovali radionicu o regulatornom okviru u oblasti lekova i medicinskih sredstava u Srbiji. Radionica je okupila 47 predstavnika institucija, farmaceutske industrije, naučnih radnika i civilnog društva.

Ekspert PLAC projekta Tobias Schulte in den Baumen je predstavio analizu usklađenosti Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2010. godine sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Usledile su preporuke za izmene kojima bi se unapredila harmonizacija sa EU standardima. Analiza i preporuke su pozitivno prihvaćene od strane učesnika koji su razmenili iskustva sa trenutnim zakonom i očekivanja u vezi sa narednom fazom pristupanja.

Skrining u oblasti javnog zdravlja biće održan krajem 2014. godine, a pre toga će biti započeti značajni reformski koraci. Učesnike je pozdravila pomoćnik ministra zdravlja, Sektor za zdravstveno osiguranje, gđa Gordana Basta, a vođa tima PLAC projekta gđa Marija Pejčinović Burić je predstavila projekat.