Da biblioteke koje su članice Euteka mreže prepoznaju svoju ulogu kao mesta na kojima se lokalna zajednica može informisati o evropskim temama koje su važne toj zajednici pokazala je nedavno Opštinska biblioteka iz Varvarina, članica naše mreže.

Uprava biblioteke i njeni zaposleni nedavno su, naime, samoinicijativno organizovali predstavljanje dva vrlo važna projekta Delegacije Evropske unije u Srbiji, oba namenjena mladim ljudima. Reč je o konkursu za mlade u okviru projekta „Evropski dnevnik“ i o mogućnostima za studiranje i putovanje po Evropi, tj. o Erazmus programu. Uočivši da su ove dve teme potencijalno korisne i važne teme za srednjoškolce iz Varvarina, bibliotekarka Vesna Petrović iz Opštinske biblioteke Varvarin, pripremila je prezentaciju o oba projekta, pozvala srenjoškolce i informisala ih o mogućnostima za njih koje oba projekta nude.

Vesna kaže da je prezentaciju za mladu publiku pripremila na osnovu EU publikacija o ovim temama koje biblioteka, inače, redovno dobija. Gosti su joj bili učenici četvrtog razreda Srednje škole „Varvarin“ (sa smerova za gimnaziju i za ekonomskog tehničara). Bibliotekarka iz naše Euteka biblioteke kaže da je sa četrdesetak srednjoškolaca razgovarala o tome kako mogu da studiraju na univerzitetima Evropske unije i na koji način mogu da se informišu o stipendijama za studiranje.

Opštinska biblioteka Varvarin

Opštinska biblioteka Varvarin

Komunikacija sa članicama Euteka mreže pokazuje da su teme koje su u vezi sa studiranjem u Evropi, za sada, najaktuelnije teme u vezi sa Evropskom unijom za građane Srbije. Mi ćemo, kroz projekat, nastaviti da građane informišemo ne samo o ovoj, već i o drugim temama. Nadamo se, takođe, da će u buduće mnogi drugi bibliotekari pokazati inicijativu i spremnost da se i sami uključe u informisanje sugrađana o temama u vezi sa Evropskom unijom koje su njima važne.