Na radionici „Horizontalni skrining antikorupcijskog zakonodavstva“ koju su 30. januara organizovali PLAC projekat i Ministarstvo pravde i državne uprave, predstavljen je Izveštaj stručnjaka PLAC projekta o usklađenosti zakonodavstva Srbije i Evropske unije.

Savetnik ministra pravde i državne uprave Radomir Ilić je učesnicima radionice rekao da je zakonodavstvo Republike Srbije u velikoj meri usklađeno sa međunarodnim dokumentima koja regulišu pitanja borbe protiv korupcije. On je naglasio da su projekat PLAC i Delegacija Evropske unije pomogli Ministarstvu pravde i državne uprave u tome što su napravili pregled celokupnog antikoruptivnog zakonodavstva kada su u pitanju međunarodni standardi, uporedili to sa trenutnim zakonodavstvom u Srbiji i ponudili jedan nacrt izveštaja koji na jasan način objašnjava gde su buduće obaveze Srbije kada je u pitanju antikoruptivna borba.

Zamenik šefa delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt je rekao da bi ovaj ekspertski izveštaj, koji na 1500 strana sadrži detaljnu analizu stanja, trebalo da bude osnova u daljim pregovorima sa EU u okviru poglavlja 23. On je istakao da je današnji skup važan i kao prilika da se predstave napori Ministarstva pravde. „Borba protiv korupcije je izazov za svaku zemlju i pregovori sa EU treba da se vode tako da se svi usklađeni zakoni i strategije implementiraju“, naglasio je Benedikt.

Vođa tima PLAC projekta Marija Pejčinović Burić je izjavila da je analiza pokazala da je Srbija u nekim delovima odlična, da je otišla iznad standarda koji su od nje traženi, ali ono što je najvažnije je kako implementirati dobro zakonodavstvo i dobar standard. “Postoji niz standarda, ne samo EU, već i Saveta Evrope i UN, i nije lako kroz šumu tih standarda doći do toga da vidite šta svako u svom segmentu treba da radi”, rekla je ona.

Naglasila je da PLAC projekat treba da pomogne Srbiji na put ka EU, konkretno u 11 poglavlja, i dodala da projekat treba da bude koristan instrument u kome će svaka institucija naći svoj deo. “Ideja je bila da se uradi nešto novo i da postavimo odrednice za druge zemlje u procesu pristupanja EU”, rekla je ona.
Izvor: Projekat PLAC