U Beogradu će u utorak, 16. aprila, biti održana konferencija povodom početka projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC III). Konferenciju u Narodnoj banci Srbije organizuju Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Delegacija Evropske unije u Srbiji i predstavnici samog projekta.

Na konferenciji će govoriti predstavnik Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Mateja Norčič Štamcar, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj unijiTanja Miščević i vođa tima projekta PLAC III Andrej Engelman.

Projekat PLAC III pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU (acquis), pre svega, stručnom pomoći na unapređenju postojećeg i izradi novog zakonodavstva, kao i jačanjem kapaciteta institucija kojesu nadležne za vođenje pregovora sa EU. Osnovni cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i uspešna primena tih propisa.  Projektom je obuhvaćeno 11 pregovaračkih poglavlja (3, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 27, 28, 32 i 33). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo za evropske integracije.

Dvoipogodišnji projekat (januar 2019-jul 2021) finansira Evropska unija sa više od 2,7 miliona evra. PLAC III je treći projekat pravne podrške pregovorima koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU.