I ova debata održana je u okviru Evropske škole debate koju organizuju EU info centar, debatna akademska mreža Otvorena komunikacija uz podršku Delegacije Evropske unije. Debata u Nišu organizovana je uz podršku EU info kutka Niš.

Debata je održana 26. marta u sali Skupštine grada Niša, na kojoj je prisustvovalo preko 120 srednjoškolaca.

nish_debata3

Prisutne je pozdravio i zahvalio se na dolasku i interesovanju Milan Stefanović iz EU info kutka u Nišu.

Članove žirija pored Milana činili su i Adriana Atanasov, narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i predsednica Saveta za mlade grada Niša, i Đorđe Jovićević iz Otvorene komunikacije.

Đorđe Jovićević iz Otvorene komunikacije prisutnima je objasnio format same debate, a zatim istakao da su mladi su u Evropskoj školi debate učili o Evropskoj uniji i o debatnim veštinama, uUpozali su se sa EU, institucijama Evropske unije, Evropskim politikama.

DSC_9658

Zagovornici teze da treba uvesti obavezno glasanje za Evorpski parlament istakli su da Evropski parlament predstavlja važnu instituciju EU. Sastav evropskog parlamneta čine predstavcnici koji su izabrane od strane birača i u zavinsoti od toga koliko jedna država ima stanovnika zavisi i broj poslanika koji će ta zemlja dobiti, Trenutno je stanje tako da glasanje nije obavezno da odziv na prethodnim izborima nije bio na visokom nivou i da su evroskeptici osvojili veći broj mesta koje ne bi dobili da je izašao veći broj glasača. Ukoliko bi glasanje bilo obavezno pojavila bi se nova lica koja bi doprinela radu Evrpskog parlamenta a samim tim i radu EU.

nish_debata2

Uvođenje obaveznog glasanja dovelo bi do toga da stranke moraju više da informišu grašane o Evropskoj uniji.
Zagovornici protiv teze tvdili su da do smanjenja učešća evroskeptika neće doći uvođenjem obaveznog glasanja. Istakli su da aktuelni sistem galsanja nije loš, i da nije loše da evroskeptici budu prisutni u EP jer će pratiti svaku odluku i samim tim će evrooptimisti se truditi da da kvalitet odluka bude bolji. Politika evroptimista će biti kvalitetnija jer će morati da ulože veće napore kako bi objasnili da je upravo ono za šta se oni zalažu ispravno.
Ako evroskeptici nisu u parlamentu moraju da privuku medije da obrate pažnju na njih. Da bi skrenuli pažnju na sebe mogu skrenuti u ekstremizam, a dok su prisutini u parlamentu nema straha od vanistitucionanog reagovanja.