Šta će otvaranje ključnih poglavlja o vladavini zakona značiti za nastavak pristupanja EU? Hoće li doneti novu dinamiku u evropskim integracijama, ili nas posle otvaranja čeka zastoj, jer će se na dnevni red vratiti nerešena pitanja u dijalogu sa Prištinom, a Evropa će biti zaokupljena rezultatima britanskog referenduma?