Evropski ombudsman Emili O’Rejli je rekla: „ECI proces omogućava građanima da učestvuju u donošenju odluka EU. Želim da saznam koliko dobro to funkcioniše i da predložim poboljšanja ako je to potrebno da bi taj proces bio što efikasniji.”

Evropski ombudsman Emili O’Rejli, poziva organizatore Evropske građanske inicijative (ECI ), organizacije civilnog društva, i ostale zainteresovane da ispitaju koliko dobro funkcioniše ECI. ECI dozvoljava grupi od milion građana EU da pozove Evropsku komisiju da predloži novi zakon EU. Rok za doprinose konsultaciji ombudsmana je 31. mart 2014. godine.

Emili O’Rejli je rekla: „ECI proces omogućava građanima da učestvuju u donošenju odluka EU. Želim da saznam koliko dobro to funkcioniše i da predložim poboljšanja ako je to potrebno da bi taj proces bio što efikasniji.”

Koliko dobro procedure ECI funkcionišu?

Evropska građanska inicijativa je počela u aprilu 2012. godine. U decembru 2013., prva završena ECI je podneta Komisiji, uz podršku od više od milion evropskih građana u bar sedam država članica. Inicijativa “Right2Water” predlaže novi zakon EU koji će naterati vlade država članica da obezbede dovoljno čiste vode za piće i sanitaciju za svoje građane.

Ombudsman je otvorila istraživanje njene sopstvene inicijativa. Ona želi da vidi šta je Komisija učinila da sprovede ECI i predložiće da se poveća efikasnost tog procesa, ako je to potrebno. Posebna pitanja za ispitivanje uključuju efikasnost softvera Komisije za onlajn prikupljanje potpisa, kako funkcionišu kontakti sa različitim nacionalnim organima, i brige oko zaštite privatnosti. Takođe, je tražila ideje o mogućim budućim promenama Propisa o ECI . Kada ombudsman prikupi povratne informacije o ECI , tražiće od Evropske komisije da odgovori.

Set ombudsmanovih pitanja dostupan je na: ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/53104/html.bookmark

Evropski ombudsman istražuje žalbe na nepravilan rad uprave u institucijama i telima EU. Bilo koji građanin Unije, osoba sa prebivalištem u EU ili preduzeće ili udruženje u nekoj državi članici može podneti žalbu ombudsmanu. Ombudsman nudi brz, fleksibilan i besplatan način rešavanja problema sa administracijom EU. Za više informacija: www.ombudsman.europa.eu