Prilog koji sledi bavi se lekarima koji u Srbiji teško pronalaze posao, dugo čekaju na specijalizaciju, i slabo su plaćeni. Zbog toga poslednjih godina veliki broj mladih i nezaposlenih lekara svoju perspektivu traži u inostranstvu, pre svega u Nemačkoj. Ekipa TV Mreže otišla je u Nemačku i vratila se sa pričom o našoj doktorki koja je pre nekoliko meseci pronašla posao u jednoj klinici u Bavarskoj.