U okviru ciklusa akademskih predavanja „Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja“, u EU info centru će u četvrtak, 22 juna od 18 časova prof.dr Marko Šuica održati predavanja: „Od planirane elite do digitalne učionice: izazovi evropskog obrazovanja za 21. vek“.

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 22.06. do 12h. Predavanja se održavaju u prostorijama EU info centra u ulici Kralja Milana 7 u Beogradu.

Predavanje profesora Šuice će biti posvećeno novim obrazovnim okvirima i evropskim standardima u nastavi istorije orijentisanoj na razvijanje različitih kompetencija za život u evropskom društvu 21. veka. Teme koje će neposredno biti predstavljene odnose se na preporuke, principe i edukativne instrumente kojima nove generacije bivaju osposobljene za aktivno učestvovanje u savremenom inkluzivnom okviru evropskog društva. Neki od fenomena na koje će biti stavljen fokus su pitanje evropskog ili partikularnog identiteta, odnosno zajedničkog istorijskog i kulturnog nasleđa, značaj suočavanja sa uvreženim i ponekad opasnim stereotipima i njihova dekonstrukcija,  novi pristupi razvijanju demokratskih principa i uvažavanju različitosti u nastavi istorije. U okviru prezentacije biće predstavljeni i relevantni projekti i publikacije koje vode ka uspostavljanju demokratskih vrednosti kroz obrazovanje, a naročito nastavu istorije (Developing a culture of co-operation when teaching and learning history, projekat Saveta Evrope; Manifesto on High Quality History, Heritage and Citizenship Education, Euroclio).

Dr Marko Šuica je vanredni profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.  Kao ekspert i član radnih grupa bio je uključen u realizaciju više projektata u oblasti obrazovanja sa naročitim fokusom na nastavu istorije u nacionalnom, regionalnom i evropskom okviru. Ekspertski rad dr Šuice obuhvata koordinaciju istraživanja i komparaciju udžbenika iz istorije, obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika, kreiranje nastavnih materijala, preporuka, programa, obrazovnih standarda i okvira u Republici Srbiji i inostranstvu. Dr Marko Šuica učestvovao je u više projekata organizovanih od strane Ministarstva prosvete Repbulike Srbije u saradnji sa E.U, OEBS-om, kao i aktivnostima Instituta Georg Ekert (Nemačka), Jedinice za nastavu istorije Saveta Evrope, Udruženja nastavnika istorije Euroclio (Holandija), Univerziteta u Beču (Austrija). Autor je više knjiga i udžbenika, kao i brojnih naučnih i stručnih radova. Član je Salzburg global seminara.