Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) je u saradnji sa EU info kutkom organizovala javnu diskusiju ,,Od glasača do birača’’ koja je deo Festivala demokratije. Na temu izbornog sistema i jačanja demokratije u Srbiji govorili su eksperti iz ove oblasti sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Pravnog fakulteta u Nišu.

Ideja tribine bila je da se analizira koje izmene su potrebne kako bi građani dobili veću priliku da budu birači, a ne samo glasači. Pored toga, razvoj demokratije, kao jedne od najvažnijih evropskih vrednosti, važan je cilj kome treba konstantno težiti.

Profesor Fakulteta političkih nauka dr Milan Jovanović kazao je da je aktuelni, proporcionalni  izborni sistem sa zatvorenom listom i petoprocentnim pragom, retka varijanta proporcionalnog sistema u svetu.

,,Blokirane liste nas pretvaraju u glasače, a ne u birače. Možemo da biramo samo stranke, ne i pojedince’’, ističe prof. Jovanović. Da nema dovoljno komunikacije između građana i poslanika potvrdio je i doc. dr Dušan Vučićević sa FPN-a koji kaže da je naš izborni sistem ,,hiperreprezentativan ali se kroz kripto-koalicije obesmišljava prag od 5%.

Profesorka Pravnog fakulteta u Nišu dr Maja Nastić kao osnovnu primedbu navodi to što Zakon o izboru narodnih poslanika nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Kao pozitivnu stranu aktuelnog izbornog sistema navodi ,,predstavljenost žena i nacionalnih manjina u parlamentu’’. Sagledavajući aktuelnu društvenu i političku situaciju, profesor dr Dejan Vučetić sa Pravnog fakulteta u Nišu konstatuje da je ,,partokratija nagrizla sve institucije’’.

Centralizacija je, takođe, uočena kao jedna od manjkavosti izbornog sistema jer naš parlament čini čak 100 poslanika iz Beograda i Novog Sada (od 250) iako u ova dva grada živi tek 25% birača. ,,Model sa jednom izbornom jedinicom sprovodi metropolizaciju jer jedinice lokalne samouprave nisu adekvatno predstavljene u skupštini. Male, nerazvijene opštine nemaju poslanike, nemaju preko koga da se obrate, da utiču na vladu, na politike’’, navodi prof. Jovanović.

Na tribini ,,Od glasača do birača’’ predstavljeno je i šest alternativnih izbornih modela kreiranih kroz inicijativu Biram koga biram.