Od petka, 13. aprila u saradnji sa novosadskim EU info kutkom, počinje ciklus predavanja na temu priduživanja Srbije EU, profesora Vladimira Medovića. Teme predavanja biće:

  1. Istorija EU
  2. Institucije i pravni okvir EU
  3. Politika proširenja
  4. Stabilizacija i pridruživanja Zapadnog Balkana
  5. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
  6. Zone slobodne trgovine, kretanja usluga, kapitala i radne snage
  7. Energetska zajednica
  8. Pregovori o članstvu

Predavanja prof. dr Vladimir Medović se održavaju u okviru Žan Mone modula podržanog od strane Evropske komisije, Izvršne agencije za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) i Univerzteta Privredne akademije.

Predavanja će se održavati u prostorijama EU info kutka i Privredne akademije u Novom Sadu.

Na kraju odslušanog kursa polaznicima će biti dodeljeni sertifikati u okviru Žan Mone programa. Takođe, polaznici će dobiti i knjigu “Pridruživanje Srbije EU”.