Novosadski EU info kutak u saradnji sa Opštinom Vrbas organizovao je trening za izradu predloga projekata finansiranih od strane evropskih fondova, koji je namenjen predstavnicima civilnog sektora i opštinskih institucija.

Dvodnevni trening održan je 3. i 4. novembra u vrbaškoj Kancelariji za mlade, a sa ciljem da se ojačaju kapaciteti civilnog sektora kao i da se njegovi predstavnici detaljnije upoznaju sa metodologijom izrade predloga projekta pri apliciranju na konkurse finansirane iz evropskih fondova.

Trening su vodile Biljana Viduka i Marina Grnja Klaić iz novosadskog EU info kutka, a učesnici su slušali o osnovnim pojmovima koji su važni pri pisanju projekata, o definisanju teme, ciljnim grupama, specifičnim i opštim ciljevima projekta kao i o važnosti izbora partnera na projektu.

Bilo je reči i o razlici između svrhe i cilja projekta, a učesnicima su predočene prepreke sa kojima se mogu sresti prilikom kreiranja budžeta i tenderskih procedura na projektu, kao i saveti kako da ih prevaziđu.

Takođe, upoznati su i sa načinima strukturisanja predloga projekta, a posebna pažnja posvećena je analizi i obrazloženju problema kojim se projekat bavi, kao i procedurama i dokumentaciji.

Učesnici su imali i praktične zadatke, izrađivali su svoje predloge projekata i na licu mesta ih analizirali zajedno sa predavačicama. Ovaj trening je jedna u nizu aktivnosti koje novosadski EU info kutak planira da organizuje u saradnji sa Opštinom Vrbas.