Ko smo?

Informacioni centar Evropske unije u Domu omladine u Beogradu je centar u kome možete da dobijete informacije o Evropskoj uniji i institucijama EU, kao io odnosima između EU i Srbije. Želimo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da budemo dostupni svim građanima Srbije. Informacije koje pružamo prilagođene su upravo vašim interesovanjima i potrebama.

Cilj EU info centra jeste da se približi građanima i da im ponudi ono što zaista žele da saznaju. Pružićemo vam informacije na licu mesta, preko interneta, štampane informacije iu biblioteci Evropske unije. Organizovaćemo debate i forume o evropskim integracijama, kulturne događaje, kurseve i obuku za profesije koje se bave pružanjem informacija.

Misija EU info centra

Misija EU info centra u Beogradu je da poboljša opštu informisanost o Evropskoj uniji io procesu pristupanja EU i izazovima koje to donosi.
Kako ćemo ostvariti ovu misiju?

  •  Radićemo na tome da poboljšamo opštu informisanost o politici EU, njenim ciljevima, prioritetima, institucijama;
  •  Promovisaće perspektive koja se otvaraju Srbiji pristupanjem Evropskoj uniji;
  •  Govorićemo o uticaju procesa pristupanja na život građana u Srbiji i njihova očekivanja;
  •  Informisaće građane o Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
  •  Stimulisaće javne debate o evropskim vrednostima u Srbiji kroz seminare, konferencije, okrugle stolove;
  •  Razvijaćemo partnerstva sa organizacijama i institucijama koje su aktivne na polju približavanja Srbije Evropskoj uniji.