Tribina na temu zdravstveno bezbedne hrane koja doprinosi poboljšanju zdravlja u lokalnoj zajednici održaće se u ponedeljak, 14. maja od 11 časova u EU info pointu u Novom Sadu. Događaj zajednički organizuju EU info point Novi Sad, Fondacija za razoj domaćinstva, Asocijacija potrošača Srbije i Srednja medicinska škola „7. april“.

Kako čuvati namirnice, kako organizovati domaćinstvo da se one zaštite od štetnih materija, kada i kako je važno prati ruke, samo su neke od tema kojima će se baviti učesnici tribine.

Bezbedna hrana predstavlja značajno pitanje javnog zdravlja. Poznati su problemi sa hranom kontaminiranom štetnim mikroorganizmima i njihovim toksinima i, iako vlade u svetu ulažu velike napore za smanjenje rizika u hrani, pojava bolesti koje se prenose hranom ostaje značajno zdravstveno pitanje u zemljama u razvoju ali i onima koje su dostigle visok stepen razvijenosti.

Čak više od 200 poznatih bolesti prenosi se hranom i procena je da svake godine 1,8 miliona ljudi umire od posledica bolesti koje su u vezi sa dijarejom, a većina tih slučajeva pripisuje se kontaminiranoj vodi i hrani.

Svetska zdravstvena organizacija svesna je nužnosti obrazovanja svih aktera koji rukuju hranom i njihove odgovornosti za održavanje zdravstveno bezbedne hrane, 2001. godine objavila je opšte primenjiv edukativni materijal – Pet ključeva za bezbednost hrane. Ovim porukama podstiče se dobra higijenska praksa na putu namirnica od farme do tanjira, sprečavaju se bolesti koje su povezane sa ispravnošću namirnica i promoviše razumevanje veze između zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.