Evropska komisija (Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku) želi da pruži mladim Evropljanima novu priliku da iskuse iz prve ruke ono za šta se EU zalaže i šta radi na terenu. MIlenijalci različitog porekla kreću na putovanje širom Evrope i samostalno istražuju razne projekte i inicijative koje omogućuje EU.

U četvrtak, 12. jula, grupa biciklista će posetiti Novi Sad, jednu od destinacija na ruti. Tom prilikom će obići kulturno nasleđe Novog Sada i posetiti otvaranje muzičkog festivala EXIT, nakon čega će nastaviti svoje putovanje do Beograda.

Krajnji cilj akcije je doprinos (ponovnom) povezivanju mladih Evropljana sa Evropskom unijom. Projekat Putovanje drumovima Evrope teži ka stvaranju svesti i angažovanja u vezi sa aktivnostima EU u regionima.