U sredu 29. novembra u EU info centru u Beogradu, od 11 časova biće predstavljen projekat „Novi oblici evropskog građanskog društva u eri migracija“.

U panel diskusiji koju će voditi Miomir Rajčević iz Medijskog edukativnog centra učestvuju Ivan Gerginov i Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbeglice, Nikola Ivković iz Medijskg edukativnog centra i Janne Franca Doerge, NECME Projekat.

Svi zainteresovani učesnici mogu da se registruju na adresi https://goo.gl/forms/HRDM24T7KMMR0OzB2, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla office@mediaeducationcentre.eu

Projekat „Novi oblici evropskog građanskog društva u eri migracija“ finansirala je Evropska unija (iz programa „Evropa građanima“) a realizuje Medijski edukativni centar sa partnerskim organizacijama iz Italije, Rumunije, Albanije, Malte, Bugarske, Hrvatske, Letonije, Španije, Portugalije, Poljske, Belgije, Češke, Makedonije, Grčke i Nemačke.

Projekat traje od  1.11.2016. do 30. aprila 2018.

Namera projekta „Novi oblici evropskog građanskog društva u eri migracija“ je da se podstaknu sve organizacije građanskog društva da, u saradnji sa institucijama i organizacijama uključenim u procese integracije migranata, pravnicima, organizacijama za ljudska prava u sve svoje aktivnosti uključuju istraživanja problema migracija i migranata, njihov uticaj na trgovinu ljudima i mežunarodni organizovani kriminal.

Partnerske organizacije iz 16 zemalja realizuju i aktivnosti koje treba da dovedu do zaustavljanja rastuće ksenofobije, netolerancije i diskriminacije buđenjem interesovanja za razvoj svesti o osnovnim ljudskim pravima i informisanjem o problemima na koje nailaze migranti. Rezultate rada partnerskih organizacija pratiće i studija o trgovini ljudima koju predvode organizovane međunarodne kriminalne grupe.

U pripremnoj fazi projekta urađeno je međunarodno istraživanje o tome kakvo mišljenje o izbeglicama i migrantima imaju građani zemalja učesnica u projektu i kakav uticaj na razvoj društva ima takva percepcija o migrantima.

Uključivanjem različitih interesnih grupa u istraživanje (nastavnika, predstavnika evropskih i svetskih agencija, javnih institucija, pravnika, novinara, svih zainteresovanih građana…) i prihvatanjem različitih metodologija (skupovi, rasprave, reagovanja, radionice), učesnici u razvoju projekta da deluju (individualno i društveno organizovano) da podstiču uključivanje migranata u evropsko društvo.

Do sada je završeno nekoliko faza rada na projektu:

  • Analizira različitih mogućnosti koje nudi interkulturalno uključivanje građana – lokalnog stanovništva;
  • Susreti sa aktivistima koji rade na razvoju interculturalnih politika i registracijama slučajeva trgovine ljudima;
  • U bečkoj Agenciji za osnovna prava EU učestvovali u prezentaciji njihovog rada o uticaju na razvoj evropskog građanstva primena ljudskih prava, interkulturalnosti i politika EU.;
  • U Organizaciji za drogu i kriminal UN u Beču imali radionicu na temu veza između procesa migracija i rastućeg organizovanog kriminala na njihovom putu.

Trenutno se u svim zemljama učesnicama organizuju ovakvi skupovi koji treba da doprinesu većoj vidljivosti svih onih koji su uključeni u procese rešavanja problema koji nastaju u eri migracija sa željom da promovišemo i izuzetno važnu ulogu volontera. Paralelno sa predstavljanjem ovih aktivnosti partnerske organizacije rade i na pripremi završnog izveštaja koji ćemo predstaviti svima koji budu zainteresovani krajem aprila ili početkom maja 2018.