Nova strategija za promovisanje priobalnog i primorskog turizma

Prepoznajući potencijal sektora za održiv rast i otvaranje novih radnih mesta, strategija je predvidela 14 operacija EU da pomogne priobalnim regijama i preduzećima da se uhvati u koštac sa izazovima sa kojima se suočavaju i da ojačaju poziciju sektora kao ključnog pokretača evropske plave ekonomije.

MariaDamanaki i AntonioTajani

Evropska komisija danas predstavlja novu strategiju za podržavanje priobalnog i primorskog turizma Evrope. Prepoznajući potencijal sektora za održiv rast i otvaranje novih radnih mesta, strategija je predvidela 14 operacija EU da pomogne priobalnim regijama i preduzećima da se uhvati u koštac sa izazovima sa kojima se suočavaju i da ojačaju poziciju sektora kao ključnog pokretača evropske plave ekonomije. Ove konkretne operacije su praćene prekidom zadataka koje države članice, regije i multipartnerska industrija mogu da preduzmu da bi upotpunili operacije EU.

Predložene operacije uključuju omogućavanje bliže saradnje i pregovora širom Evrope između svih učesnika priobalnog turizma, javno- privatnih partnerstava, promovisanje veština i inovacija, promovisanje ekoturizma, i stvaranje onlajn vodiča za mogućnosti finansiranja za pomoć vodećim investicijama. Države članice, regionalne vlasti i industrija biće centralne za kreiranje i izvršenje operacija.

Evropski komesar za pomorska pitanja i ribarstvo, Marija Damanaki, rekla je:„Priobalni i primorski turizam je identifikovan u našoj strategiji „Plavi rast”kao jedan od ključnih pokretača za stvaranje rasta i novih radnih mesta, posebno u našem priobalnom područjima koji često pate zbog visoke nezaposlenosti. Kao najveća primorska ekonomska delatnost i ekonomski oslonac mnogih naših priobalnih regija, naša je odgovornost da pomognemo ovom sektoru da se razvija i napreduje.”

Potpredsednik Evropske komisije i evropski komesar za industriju, preduzetništvo i turizam, Antonio Tajani, rekao je: „Smatram da je turizam osnovna ekonomska poluga za rast u Evropi, oko kog će se graditi namenske, dosledne i integrisane politike. Ciljana strategija o priobalnom i primorskom turizmu ističe potencijal ovog važnog sektora turizma i ulogu koju može da igra u borbi protiv nezaposlenosti, naročito kod mladih ljudi.”

Uprkos svom neospornom potencijalu, sektor se suočava sa nizom izazova kojima strategija traži da se obratimo. Ovo uključuje rupe u podacima i znanju, nestabilnu potražnju, visoke sezonske promene, nedostatak adekvatnih veština i inovacija, i poteškoće u pristupu finansiranja. Operacije u strategiji koje su danas otkrivene fokusiraju se na to da pomognu sektoru da prevaziđu ove prepreke i da stvore sredinu koja će privući investicije. Istovremeno, učiniće operacije sektora održivim, sačuvaće prirodno i kulturno nasleđe, pokupiće značajne ekonomske i ekološke koristi, i pomoći će da sektor bude kompetitivniji na globalnom nivou.

Kontekst

Priobalni i primorski turizam obuhvata plažni i nautički turizam, turizam za krstarenje i plovidbu i značajan je pokretač za ekonomiju mnogih priobalnih regija i ostrva Evrope.

U njemu je zaposleno skoro 3,2 miliona ljudi, stvarajući ukupno 183 milijarde evra u bruto vrednosti dodatoj za ekonomiju EU, što predstavlja više od jedne trećine pomorske ekonomije bruto proizvoda. Turizam je posao koji raste: 2013. godine, broj provedenih noći u hotelu ili sličnoj ustanovi dostigao je vrhunac od 2,6 milijardi noći u EU28, porast od 1,6% od 2012. godine.

Otkrivanje potencijala obala i mora doprineće bogatstvu i blagostanju priobalnih regija i ekonomiji EU uopšte, uz obezbeđivanje održivog i dugoročnog razvoja svih aktivnosti vezanih za turizam.

O današnjoj strategiji će se diskutovati na konferenciji organizovanoj sa predstavništvom Grčke 10. marta u Atini, što će spojiti vlasti i preduzeća i druge učesnike. Izvršenje konkretnih akcija će uslediti narednih meseci.

Za više informacija