Nepravilno raspoređena inovativnost

Inovacijski jaz se povećava na regionalnom nivou: uspešnost u području inovacija pogoršala se u gotovo 20 % regija EU : to su glavni rezultati pregleda rezultata Unije inovacija iz 2014.godine koje je objavila Evropska komisija. U Evropi lider Švajcarska , na planeti Južna Koreja.

EU_Commission

Evropa smanjuje inovacijski jaz u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Japan, ali razlike u pogledu uspešnosti među državama članicama EU i dalje su velike.
Inovacijski jaz se povećava na regionalnom nivou: uspešnost u području inovacija pogoršala se u gotovo 20 % regija EU. To su glavni rezultati pregleda rezultata Unije inovacija iz 2014. i pregleda rezultata regija u području inovacija iz 2014.koje je objavila Evropska komisija.

Opšte stanje u EU i dalje je relativno stabilno: Švedska zauzima vodeći položaj, a slede Danska, Nemačka i Finska. Reč je o četiri države koje najviše ulažu u istraživanje i inovacije. Države koje su ostvarile najveći pomak su Portugal, Estonija i Latvanija. Opštem napretku su doprineli otvorenost i privlačnost istraživačkog sistema EU, saradnja u području poslovnih inovacija i komercijalizacija znanja, što je vidljivo iz prihoda od dozvola i patenata iz inostranstva. Međutim rast javnih rashoda povezanih s istraživanjem i razvojem, neutralizovan je opadanjem ulaganja rizičnog kapitala i poslovnih ulaganja u inovacije koje nisu u području istraživanja i razvoja.

Potpredsednik Evropske komisije i komesar za industriju i preduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Ostvarivanje inovacija širom Evrope i dalje je prioritet ukoliko želimo da do 2020. najmanje 20 % BDP-a Evropske unije potiče iz proizvodnje, što je cilj naše industrijske politike. Ključ rasta je više poslovnih ulaganja, veća potražnja za evropskim inovacijskim rešenjima i smanjeni broj prepreka komercijalizaciji inovacija. Potrebna su nam inovativnija preduzeća i okvir prilagođen rastu kako bi inovacije mogle uspešno da se plasiraju na tržišta”.

Komesarka za istraživanje, inovacije i nauku Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Pregled opet potvrđuje da se ulaganjem u istraživanje i inovacije ostvaruje dobit u smislu privrednih rezultata. Uz sredstva od gotovo 80 milijardi evra na raspolaganju za sledećih sedam godina, novi program za istraživanje i inovacije Horizon 2020. pomoći će nam da održimo ovu dinamiku. Sada moramo povećati ulaganja u inovacije širom Unijea kako bismo ostvarili naš cilj od 3 % BDP-a do 2020.godine.

Komesar za regionalnu politiku Johannes Hahn  rekao je: „Izvrsne europske ideje treba pretvoriti u profitabilna preduzeća koja nude radna mesta i donose održiv rast. Novim predračunima EU i reformom regionalne politike, pruža se jedinstvena prilika za podsticanje inovativnosti. Više od 100 milijardi evra ulaganja u okviru evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESIF) ) biće usmereno na istraživanje i inovacije kao i na digitalan rast, mala i srednja preduzeća kao i razvoj energije iz obnovljivih izvora. Novi pregledi ukazuju na to da različitosti postoje uprkos činjenici da određene regije očito napreduju. Nova regionalna politika će se usmeriti upravo na to: svaka od 274 evropske regije će morati da razvije strategiju pametne specijalizacije kojom će biti obuhvaćene inovacije. Regije će morati da se uzdaju u vlastite privredne prednosti i da smisle inovativne načine suočavanja sa svetskom konkurencijom.”

Za pojedinačne analize o uspešnosti svih 28 država članica i ostalih evropskih zemalja u području inovacija vidi MEMO/14/140.

Četiri grupe država članica prema nivou uspešnosti

Pregledom rezultata Unije inovacija iz 2014.godine države članice svrstane su u četiri grupe prema nivou uspješnosti:

  • Danska (DK), Finska ((FI), Nemačka (DE) i Švedska (SE) su „predvodnici u području inovacija” i njihova je uspešnost u području inovacija daleko iznad prosjeka EU
  • Austrija (AT), Belgija (BE), Kipar (CY), Estonija (EE), Francuska (FR), Irska (IE), Luksemburg ((LU), Holandija (NL), Slovenija (SI) i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) su „sledbenici u području inovacija” i njihova je uspešnost u području inovacija iznad ili blizu prosjeka EU
  • uspešnost Češke (CZ), Grčke (EL), Hrvatske (HR), Italije (IT), Letonija (LT), Mađarske (HU), Malte (MT), Poljske (PL), Portugala (PT), Slovačke (SK) i Španije (ES) je ispod proseka EU-a; te države su „umereni inovatori”
  • Bugarska (BG), Litvanije (LV) i Rumunija (RO) su „skromni inovatori” i njihova je uspešnost u području inovacija daleko ispod prosjeka EU.

Uspešnost država članica EU u području inovacija

 

Ključ uspjeha predvodnika u području inovacija

Najinovativnije zemlje imaju dobre rezultate i očito da su iznad proseka EU u svim područjima, bilo da je reč o sistemu istraživanja i sistemu visokog obrazovanja, poslovnim inovacijskim aktivnostima i intelektualnom vlasništvu ili inovacijama u MSP-ovima i privrednim organizacijama , što je odraz uravnoteženih nacionalnih istraživačkih i inovacijskih sistema .

Međunarodno poređenje sa EU

U Evropi je Švajcarska potvrdila status vodećeg inovatora stalno postižući bolje rezultate od svih država članica EU. Na svetskom nivou su Južna Koreja, SAD i Japan uspešniji od EU u području inovacija. No iako je poslednjih godina jaz između EU i SAD-a i Japana prepolovljen, sve je veći jaz između EU i Južne Koreje.

EU i dalje ostvaruje bolje rezultate od Australije, Kanade i svih zemalja skupine BRICS (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika). Taj je vodeći položaj EU stabilan ili se čak i poboljšava, osim u slučaju Kine, koja brzo hvata korak s Europom.

Pregled rezultata regija u području inovacija iz 2014.

Ove je godine pregledu rezultata Unije inovacija dodat i pregled rezultata regija u području inovacija iz 2014. godine ,kojim se pruža komparativna ocjena uspešnosti u području inovacija za 190 regija Evropske unije, Norveške i Švajcarske upotrebom ograničenog broja istraživačkih i inovacijskih pokazatelja.

Informacije o pregledu rezultata u području inovacija

Pregled rezultata Unije inovacija iz 2014. temelji se na 25 različitih pokazatelja koji su podeljeni na tri široka područja:

Elementi: osnovni elementi kojima se omogućavaju inovacije (ljudski resursi, otvoreni, izvrsni i privlačni istraživački sistemi , kao i finansijska sredstva i podrška).
Aktivnosti preduzeća: njima se u obzir uzimaju nastojanja u području inovacija u euvopskim preduzećima (ulaganja preduzeća, povezivanje i preduzetništvo i intelektualno vlasništvo).
Rezultati: pokazatelji pozitivnog uticaja nastojanja na privredu u celini (inovatori i privredni učinci).