EU info kutak u saradnji sa Časopisom za zdravlje i ekologiju Eko-med plus u utorak, 5. decembra u 16h, održaće tribinu pod nazivom „Porodično nasilje – uzroci i posledice“.

Na tibini će o prevenciji nasilja, preventivnom delovanju i načinima na koji ono može da se prepozna  i spreči govoriti:

  • dr Ljerka Popov, specijalistkinja ginekologije i akušerstva i pomoćnica direktora Doma zdravlja „Novi Sad“ za zdravstvenu delatnost i
  • dr Božana Peregi, glavna urednica časopisa

Problemom nasilja se mali broj medija bavi preventivno i kontinuirano. O problemu nasilja trebalo bi da govore stručnjaci kakvi su lekari, prosvetni radnici, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, pravnici, sportisti  i treneri. Na ovakav način će najšira javnost u kontinuitetu biti sveobuhvatno informisana o  temi o kojoj se, na žalost, često i dugo ćuti, a posledice su dugotrajne i nesagledive.

Tribina je otvorena za sve koji su zainteresovani za temu nasilja u porodici.