“Kolarčeva zadužbina nema problem sa publikom, jer su sale pune, ali je za nas bio izazov da vidimo šta još može da uradi za razvoj publike institucija koja je zadovoljna svojim radom”, izjavila je direktorka Kolarčeve zadužbine Jasna Dimitrijević na prezentaciji projekta Take over i modela Saveta mladih u EU Info centru u Beogradu.

Jasna Dimitrijević je rekla da je cilj projekta dovođenje nove publike na Kolarac, tako što su članovi Saveta mladih, izabrani putem konkursa, radili sa zaposlenima na novim programima.

“Projekat se sprovodi u okviru programa Kreativna Evropa, sa partnerima iz Italije, Poljske i Grčke. Ono što smo radili je bio odgovor na temu razvoja publike i šta institucije kulture treba da urade na tom polju, koje se pre svega odnosi na razne mitove o tome šta čini publiku”, izjavila je Dimitrijević.

Ona je rekla da je Savet mladih imao potpunu slobodu da kreira nove sadržaje ili podrži programe kakve kreiraju urednici na Kolarcu.

“Saznali smo da publika većinom nema primedbe na programe Kolarca”, izjavila je Jasna Dimitrijević.

Asistent menadžera projekta Virdžinija Ðeković je rekla da je projekat pokušaj da se primeni sistem u kome mladi sa zaposlenima u ustanovama kulture zajednički donose programske odluke.

Ðeković je objasnila da je model Saveta mladih morao da bude prilagođen lokalnim okolnostima u svih pet zemalja u kojima je implementiran.

“Bilo je izazovno raditi sa mladima i prevazići generacijski jaz između njih i zaposlenih”, rekla je Virdžinija Ðeković.

Ona je izrazila zadovoljstvo rezultatima projekta, navodeći da su iz njega izvučeni novi zaključci i date preporuke za budućnost.