Mladi u akciji u EU info centru

Blizu 40 učesnika program “Youth in action – Mladi u akciji” iz zemalja regiona ali i Italije, Rumunije i Turske, posetilo je u petak 14. febraura EU info centar i Dom omladine Beograda.

Youth_in_Action-1

Blizu 40 učesnika program Youth in action – Mladi u akciji, iz zemalja regiona ali i Italije, Rumunije i Turske, posetilo je u petak 14. febraura EU info centar i Dom omladine Beograda. Zajedno sa domaćinima iz CET Platforme, uduženja građana iz Srbije koje realizuje Youth in action  projekat „Practicing citizenship making a change“, oni su razgovarali sa Markom Stojanovićem, direktorom DOB-a i Marinom Rakić i Aleksandrom Jovančić iz EU info centra.

U projektu učestvuju studenti i mladi profesionalci iz Hrvatske, Italije, Albanije, Rumunije, Turske, Albanije i sa Kosova. Oni su sa predstavnicima EU info centra i DOB-a razgovarali o procesu EU integracija, saradnji u kulturi između zemalja Zapadnog Balkana ali i šire i preneli svoje prve utiske o Beogradu u kome će boraviti narednih 7 dana.

Youth_in_Action-2

MLADI U AKCIJI (Youth in Action) je program EU za mlade od 15 do 28 godina dizajniran da kod njih podstakne osećaj aktivnog evropskog građanstva, solidarnosti i tolerancije, kao i da ih više uključi u oblikovanje buduće Evropske unije.

Program promoviše mobilnost mladih unutar EU ali i van granica Unije, kao i neformalno učenje, međukulturni dijalog i saradnju mladih, bez obzira na njihovo kulturno,versko ili drugo poreklo.

Za period 2007-2013, program podržava različite aktivnosti u okviru pet različitih akcija: Mladi za Evropu,Evropski volonterski servis, Mladi u svetu, Sistemi podrške mladima i
Podrška evropskoj saradnji mladih:  ec.europa.eu/youth/youth-inaction- programme/actions_en.htm.

Neki od potprograma su dostupni za one između 13 i 30 godina.

Program je otvoren za građane Srbije, više informacija dostupno na: mladiuakciji.rs.