EU info centar u četvrtak, 12. jula od 12h organizuje panel diskusiju posvećenu migrantskoj krizi na Balkanskoj ruti i načinima na koji se Srbija suočava sa njom. Panel će se održati u prostorijama EU info centra u Beogradu, u ulici Kralja Milana 7

Tokom razgovora biće prikazan dokumentarni film “Violent borders”(“Nasilne granice”) snimljen, pod pokroviteljstvom “Amnesty international”, u prihvatnim centrima u Srbiji tokom 2017. godine.

Film opisuje nasilje koje su preživeli žene i deca tokom putovanja kroz zemlje Balkana od strane graničnih policija i krijumčara kao i život u prihvatnim centrima.

O suočavanju Srbije sa migrantskom krizom i problemima migranata na Balkanskoj izbegličkoj ruti će govoriti: Nikolas Bizel, šef sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Đorđo Frušone, jedan od autora filma “Violent borders”