Konkurs za kreativne radove srednjoškolaca iz cele Srbije na temu Evropske unije, „Evropski dnevnik“, otvoren je do 10. marta, a o propozicijama, kategorijama radova i načinima prijavljivanja u novosadskom EU info kutku u sredu, 14. februara, govorila je Jovana Božičković iz Beogradske otvorene škole. Ova organizacija sprovodi projekat „Evropski dnevnik“, koji je deo šireg projekta Delegacije EU u Srbiji pod nazivom „Doživi EU“.

„Tema konkursa je Evropska unija i mladi, jer je Delegaciji EU u Srbiji važno šta vi mislite o EU. To ne podrazumeva samo pozitivne aspiracije, već možete da izrazite i svoje kritičko mišljenje. Naravno, podrazumeva se da govor mržnje i diskriminacija nisu dozvoljeni. Ovogodišnja specijalna tema je kulturno nasleđe, jer EU 2018. godinu obeležava kao godinu evropskog kulturnog nasleđa. To podrazumeva sve materijalno i nematerijalno nasleđe, poput arhitekture, običaja ili hrane. Dakle može da bude sve ono što kulturu Novog Sada povezuje sa kulturom EU“, objasnila je Jovana.

Teme obrađene u publikaciji „Evropski dnevnik“ srednjoškolcima mogu poslužiti kao inspiracija za radove, koji mogu biti literarni, likovni, novinarski, foto, video ili multimedijalni radovi. Kako Jelena objašnjava, prema dosadašnjem iskustvu, srednjoškolci su se bavili najrazličitijim temama među kojima su ekologija, cirkularna ekonomija, zaštita životne sredine, zdravlje, sport, solidarnost, tolerancija, kapitalizam, omladinski aktivizam i prevencija nasilja.

„Rad može biti individualni ili grupni, ali morate da imate mentora – osobu koja je zaposlena u vašoj srednjoj školi, bilo kao nastavnik ili nastavnica, pedagog/škinja ili psiholog/škinja. Tim može da bude sastavljen od najmanje tri osobe, ili više, međutim ukoliko rad bude nagrađen, samo tri osobe idu na nagradno putovanje“, rekla je Jelena.

Ovogodišnja nagrada je putovanje u Budimpeštu, Prag i Beč, koje će biti organizovano u maju, a program će biti napravljen u skladu sa preferencijama pobednika. Kako Jelena kaže, iako su im ovi gradovi već možda poznati, ovo će biti prilika da posete neka mesta i institucije koje u samostalnoj režiji ili turistički ne bi mogli da posete.

Prijave na konkurs šalju se na sajt evropskidnevnik.rs, sem ukoliko se radi o likovnim radovima koji se šalju poštom.