Fondacija Tempus organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) Effective Practices in STEM Education“ y Beogradu, 31. oktobra i 1. novembra 2019. godine.

Ovaj događaj namenjen je predstavnicima opšteg i stručnog obrazovanja koji su zainteresovani da razvijaju međunarodnu saradnju i učestvuju u Erazmus+ projektima fokusiranim na nastavu prirodnih i tehničkih predmeta (Science, Technology, Engineering, Mathematics – STEM).

Cilj događaja je umrežavanje i razmena dobrih praksi kroz plenarne i paralelne sesije u kojima će se diskutovati o:

  • Inovativnim metodama nastave u okviru STEM-a;
  • Integraciji STEM-a u kurikulum kroz strateško planiranje na nivou institucije;
  • Razmeni primera dobre prakse;
  • Međunarodnim kontaktima u oblasti STEM-a i potencijalnim partnerstvima;
  • Idejama za projekte u okviru oblasti.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara, koji se mora popuniti na engleskom jeziku, do petka 11. oktobra do 23:59 časova.

Više informacija o načinu prijavljivanja pogledajte na sajtu Fondacije Tempus