Novosadska novinarska škola i EU info kutak u Novom Sadu u četvrtak, 31. januara 2019. sa početkom u 12 časova, organizuju debatu „Mediji (ni)su kamen spoticanja ka EU“.

Tokom javne debate razgovaraće se o informisanosti građana o važnosti kritičke analize medijskih sadržaja kao jednog od ključnih aspekata evropskih integracija i demokratizacije društva. Učesnici događaja će razgovarati o trenutnom stanju medijske i informacione pismenosti u Srbiji i regionu, analizirajući tekuće inicijative, aktivnosti i strategije u ovoj oblasti. Poseban akcenat staviće se na važnost kritičke analize medijskog sadržaja u kontekstu evropskog puta Srbije. Medijska pismenost u današnjem društvu predstavlja novu formu funkcionalne pismenosti građana i građanki i neizostavan je faktor u organizaciji svakodnevnog života.

O ovim temama govoriće:

  • Maja Zarić iz sektora za informisanje Ministarstva kulture i informisanja,
  • Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans
  • Tijana Femić, menadžerka programa medijske i informacione pismenosti Novosadske novinarske škole

Ovaj događaj je deo regionalni projekata “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacione pismenosti na Zapadnom Balkanu” koji uz podršku Europske unije implementiraju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni Inštitut, SEENPM.

U okviru projekta Novosadska novinarska škola će aktivno zagovarati za unapređenje politika i praksi medijske i informacione pismenosti kao podrške demokratskom razvoju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. NNŠ se preko 10 godina bavi medijskom pismenošću, sa fokusom na obrazovanje prosvjetnih radnika iz osnovnih i srednjih škola, i ima prvi takav akreditovan program u Srbiji.

Rad Novosadske novinarske škole na unapređenju MIP podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Za dodatna pitanja možete kontaktirati Milicu Janjatović Jovanović na milica@novinarska-skola.org.rs ili na telefone 021 310 31 40.