Kao i ostale usluge i dobra u koja potrošači ulažu svoj novac, tako i zdravstvene usluge moraju biti kvalitetne i, što je važnije, dostupne svima, bez obzira na finansijsku situaciju pojedinca, zaključak je diskusije „Zdravlje i potrošačko društvo“ koja je održana 12. aprila u novosadskom EU info kutku.

Diskusiju je organizovala Asocijacija potrošača Srbije i Fondacija za razvoj domaćinstva uz podršku EU info kutka i časopisa za zdravlje i ekologiju „Eko Med Plus“, povodom Svetskog dana zdravlja, 7. aprila. Ove godine tema koja je bila u fokusu na Svetski dan zdravlja je platforma „Zdravlje za sve“, odnosno kampanja kojom se ističe važnost dostupnosti zdravstvene zaštite svima i na svakom mestu.

Dr Veselina Pelagić iz Fondacije za razvoj domaćinstva objasnila je usku spregu između kvalitetnih i zdravstveno bezbednih namirnica i zdravlja građana, u kontekstu prevencije bolesti, a Lela Tasić iz Asocijacije potrošača Srbije govorila je o osnovim pravima potrošača u kontekstu usluga zdravstvene zaštite.