Evropska unija planira da do 2050 više od 50% kopnenog transporta robe na relacijama preko 300km bude realizovano železnicom. Kako bi realizovali taj cilj, Univerzitet u Nišu, zajedno sa Tehničkim univerzitetima u Bremenu, Ahenu i Sofiji i kompanijom ,,Harder Digital SOVA’’ iz Niša radi na projektu koji će omogućiti daleko veću bezbednost na evropskim prugama, ali i pouzdaniji i jeftiniji teretni transport. Za ovaj projekat dobili su od EU preko programa Horizon 2020 Shift2Rail skoro milion evra.

,,Projekat se sastoji iz dva dela. Prvi podrazumeva izradu prototipa za detekciju prepreka na pruzi na udaljenosti do jednog kilometra. Drugi deo projekta čini izrada inteligentnog informacionog sistema za upravljanje i planiranje u ranžirnim stanicama kako bi se skratilo vreme zadržavanja vagona u stanicama, a železnički saobraćaj učinio efikasnijim, a samim tim i konkurentnijim’’, objašnjava doc. dr Miloš Simonović sa Mašinskog fakulteta u Nišu.

Objašnjavajući bezbednosni aspekt, koordinator projekta prof. dr Vlastimir Nikolić kaže da ,,kamera koja se nalazi na lokomotivi blagovremeno registruje prepreku na pruzi čime se izbegava havarija i značajno povećava bezbednost železničkog saobraćaja’’. Govoreći o aktuelnoj praksi, Nikolićev mlađi kolega doc.dr Milan Banić navodi da ,,u uslovima smanjene vidljivosti, poput magle ili lošeg vremena, ljudsko oko maksimalno može da detektuje prepreku koja je na udaljenosti do 300 metara što je nedovoljno da mašinovođa blagovremeno ukoči. Upotrebom ovih kamera koje uočavaju prepreku na razdaljini od jednog kilometra, mašinovođa dobija na vremenu i može da pravovremeno reaguje i izbegne nesreću’’.

Saradnici na projektu sa Mašinskog fakulteta su ponosni na činjenicu da je ovo jedan od retkih istraživačko-inovacionih projekata Evropske Unije na kome ima partnera iz Srbije i prvi je Evropski naučno-istraživački projekat iz Programa Horizon 2020 na kome je učesnik Univerzitet u Nišu

,,Projekat traje tri godine, potrebno je završiti njegovu realizaciju do 30. septembra 2019. godine. Ideja nam je da prvi prototip završimo za dve godine i poslednje godine obavimo testiranje’’, govori o planovima doc. dr Ivan Ćirić sa Mašinskog fakulteta u Nišu. Deo ispitivanja obaviće se na srpskim i bugarskim železnicama. One su, sa još dve konsultatntske kuće, deo savetodavnog odbora projekta.